wtorek, 15 marca 2016

Tadeusz WENDA
Urodził się  23 lipca 1863 w Warszawie, zmarł 8 września 1948 w Komorowie – polski inżynier komunikacji, główny projektant i kierownik budowy portu Gdynia.


Tadeusz Wenda ukończył studia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Szkoły Głównej Warszawskiej, następnie studia w Instytucie Korpusu Inżynierów Komunikacji w Petersburgu. Po studiach pracował jako projektant i budowniczy linii kolejowych na terenie Rosji, był kierownikiem budowy portu w Windawie, a także nadzorował przebudowę portu w Rewlu. Pomagał w budowie portu w Royen.

W roku 1918 przyjechał do Polski i objął stanowisko w Ministerstwie Robót Publicznych, które piastował do roku 1920. W tym samym roku otrzymał posadę kierownika budowy portu w Gdyni w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, a od 1932 nadzorował dalsze prace już jako urzędnik Urzędu Morskiego w Gdyni na stanowisku naczelnika wydziału.

Jego imieniem nazwano między innymi Basen II (Basen inż. Wendy), krótkie nabrzeże w gdyńskim porcie (przy kanale południowym], ulicę i Zespół Szkół Mechanicznych
na Grabówku.

Opracował Damian Ostapiuk z III LOS

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz